ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
กำหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน Olympic ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และแม่บ้าน
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง แจ้งผลการประมูลขายของในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายของในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน