สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน  ศ.ก.

สีประจำโรงเรียน  

  สีเหลือง น้ำเงิน

สีเหลือง  หมายถึง ความสุข  ความเบิกบาน
       สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความสุขุมเยือกเย็น  หนักแน่นและละเอียดรอบคอบ

       
       คำขวัญของโรงเรียน  

   
        “สุขภาพ
ดี  เรียนดี  มีคุณธรรม”