แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
รวมแบบฟอร์ม PA1-PA5
https://drive.google.com/drive/folders/1I1M8rY2IWOFMfMTkcvePcCYFmUpQjgdd?fbclid=IwAR22FlDLsxSBpjhKwslZp8iBAnjioq7JPXzYGhZ2q3NlB1JDrYtgZzssxFs
เอกสาร Info ว9/2564​ ว10/2564​ ว11/2564
https://drive.google.com/drive/folders/1zmvU6UNbX2jyWlvN_6Xap8VEpywWzjKV?fbclid=IwAR0F5ZSF12THvCdHQ_1AGGAMYzHIsJmT2J2Y3Ui5ymPMbRBa5qQTzra4F6o
รวมเอกสาร วPA อ้างอิง​ สำนักงาน​ ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/inform-services/pa.html?fbclid=IwAR13djLgeYsTFRGKfndk0uAh0vrgs0ojx45dPWP77BWzKX_3y5fB42J_TIQ