ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 118) 21 พ.ค. 64
QR CODE ห้องเรียนโรงเรียนศรีแก้งคร้อ (อ่าน 1172) 13 พ.ค. 64
ประกาศห้องเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4) 30 เม.ย. 64
ขอยกเลิกมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) (อ่าน 338) 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน Olympic ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1539) 02 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 410) 10 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง กาหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (อ่าน 257) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 288) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( (อ่าน 243) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร (อ่าน 323) 27 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (อ่าน 326) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ (อ่าน 271) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3478) 26 พ.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 419) 07 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 11) 22 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 สถานการณ์โควิด 19 (อ่าน 72) 24 มิ.ย. 63
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3956) 13 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1138) 27 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ (อ่าน 312) 11 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4925) 29 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง เลื่อนการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (อ่าน 1017) 24 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 444) 22 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 655) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV (อ่าน 529) 04 มี.ค. 63
นักเรียนคนเก่งศรีแก้งคร้อ (อ่าน 577) 25 ก.พ. 63
เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 496) 17 ม.ค. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3382) 19 ต.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2905) 03 พ.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 3700) 26 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 1134) 05 มี.ค. 62
มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๑ (อ่าน 1019) 05 มี.ค. 62
มอบรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ (อ่าน 885) 13 ก.พ. 62
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ก ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 925) 22 ธ.ค. 61
ประกาศ ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 3028) 15 ต.ค. 61
บทคัดย่อ โดยนายประยูร ศิริคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ (อ่าน 845) 17 ส.ค. 61
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เปิดประมูลผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำดื่ม (อ่าน 1035) 08 พ.ค. 61
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เปิดประมูลผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 1036) 08 พ.ค. 61
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 5085) 29 มี.ค. 61
สอบวิชาการนานาชาติ รอบประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (อ่าน 1576) 28 ก.พ. 61
เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 1146) 08 ม.ค. 61