ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2486) 19 ต.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2332) 03 พ.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 3200) 26 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 638) 05 มี.ค. 62
มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๑ (อ่าน 652) 05 มี.ค. 62
มอบรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ (อ่าน 539) 13 ก.พ. 62
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ก ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 572) 22 ธ.ค. 61
ประกาศ ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 2556) 15 ต.ค. 61
บทคัดย่อ โดยนายประยูร ศิริคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ (อ่าน 521) 17 ส.ค. 61
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เปิดประมูลผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 661) 08 พ.ค. 61
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เปิดประมูลผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำดื่ม (อ่าน 680) 08 พ.ค. 61
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3957) 29 มี.ค. 61
สอบวิชาการนานาชาติ รอบประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (อ่าน 983) 28 ก.พ. 61
เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 778) 08 ม.ค. 61
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 869) 22 พ.ย. 60
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๖/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราค (อ่าน 849) 22 พ.ย. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 3027) 10 ต.ค. 60
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐...จั (อ่าน 765) 24 ก.ย. 60
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ร่วมจัดงานแ (อ่าน 708) 24 ก.ย. 60
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อ่าน 717) 24 ก.ย. 60
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ร่วมแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลอำเภอแก้งคร้อ (อ่าน 706) 24 ก.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน (อ่าน 1742) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1956) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องโอลิมปิค ชั้นประถมศึกษาปี่ที่๕-๖ (อ่าน 965) 28 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ (อ่าน 945) 12 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 4225) 15 ต.ค. 59
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 (อ่าน 3834) 07 พ.ค. 59