ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 655.94 KB
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.38 KB