ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 
         โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด“ลูกเสือไทย” และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยดอกไม้ รับฟังการทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข้มแข็ง อดทน
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2565,17:09   อ่าน 35 ครั้ง