ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
        ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ มอบหมายให้ นายจำรัส คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,19:44   อ่าน 34 ครั้ง