ภาพกิจกรรม
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ รับการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
      โรงเรียนศรีแก้งคร้อรับการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILL) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยมี ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ และคณะครู ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,19:36   อ่าน 32 ครั้ง