ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
            โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำโดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูน ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดี และให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีแก้งคร้อ

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,19:29   อ่าน 34 ครั้ง