ภาพกิจกรรม
นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
                ดร.ประภาส  กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีแก้งคร้อให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,21:44   อ่าน 20 ครั้ง