ภาพกิจกรรม
โรงเรียนศรีแก้งคร้อจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
          ดร.ประภาส  กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และบุคลากรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งจะทำการเปิดเรียน On-site ๑๐๐% ทุกระดับชั้น ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีแก้งคร้อ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,21:34   อ่าน 24 ครั้ง