ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
      โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ โดยมี ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เป็นประธานสนามสอบ
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:38   อ่าน 41 ครั้ง