ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับวัคซีน PFIZER 
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
         โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer ) สำหรับนักเรียน ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ ๑๒-๑๗ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะครูร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดความรุนแรงและความอันตรายของโรคระบาดโควิด-๑๙

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,21:49   อ่าน 68 ครั้ง