ภาพกิจกรรม
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ นายประยูร ศิริคุณ นายปรีชา น้อยปัญญา นายจำรัส คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,19:09   อ่าน 21 ครั้ง