ภาพกิจกรรม
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Pre P.k. ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำโดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายศริตวรรธน์ เจียระพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และเด็กชายศุภฤกษ์ อินทรา ได้รับรางวัลชมเชย ตามโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  Pre P.k. ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดขึ้นโดยโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,23:29   อ่าน 142 ครั้ง