ภาพกิจกรรม
โครงการทดสอบศักยภาพทางวิชาการโครงการ Phumwittaya test ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   
     ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ มอบเกียรติบัตร โครงการทดสอบศักยภาพทางวิชาการโครงการ Phumwittaya test ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดโดยโรงเรียนภูมิวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ให้แก่
     ๑.เด็กชายศริตวรรธน์ เจียระพงษ์     -รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม
                                                        -รางวัลชนะเลิศ วิชาคณิตศาสตร์
                                                        -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิชาสังคมศึกษา
                                                        -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิชาภาษาไทย
     ๒.เด็กหญิงช่อทิพย์ ปัฐพี               -รางวัลชมเชย คะแนนรวม
                                                        -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิชาภาษาไทย
    ๓.เด็กหญิงพิชญาวี หาหอม            -รางวัลชมเชย คะแนนรวม
                                                       -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิชาคณิตศาสตร์
   ๔.เด็กชายศุภฤกษ์ อินทรา              -รางวัลชมเชย คะแนนรวมโพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,23:15   อ่าน 87 ครั้ง