ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๓
        โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำโดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประยูร ศิริคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน ๓ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๑ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  รวมเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท ณ ห้องประชุมศรีนพคุณ

โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,12:31   อ่าน 212 ครั้ง