ภาพกิจกรรม
โรงเรียนศรีแก้งคร้อมอบทุนเสมอภาค
                                                                             วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
         โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำโดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู มอบเงินอุดหนุนกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ให้กับครอบครัวนักเรียนจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๖๐๐ ณ ห้องประชุมศรีนพคุณ
 


โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2563,11:20   อ่าน 125 ครั้ง