ภาพกิจกรรม
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
                                                                  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
           โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นำโดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ออกนิเทศและติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) พร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช่องสามหมอ
 


โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,21:47   อ่าน 275 ครั้ง