ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
        โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒ นำโดย ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายประยูร ศิริคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๔๒๔ คน เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้
 

 


โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,22:02   อ่าน 486 ครั้ง