ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางวิชาและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ นำโดย
  ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอน
 เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๙ กิจกรรม ได้แก่
   -  การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ (เหรียญทอง)      -  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ (เข้าร่วม)
   -  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖  ( เหรียญทอง)          -  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.๑-ป.๖ (เหรียญทองแดง)
   -  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ (เหรียญเงิน ) 
   -  การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.๑-ป.๖ (เหรียญทองแดง)
   -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑ - ป.๖ (เหรียญทอง)
   -  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑ - ป.๖  (เหรียญเงิน)
  -  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔ -ป.๖ ( เหรียญเงิน)
 


โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,21:51   อ่าน 171 ครั้ง