ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
                                                                              วันที่ ๒๙ -๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑              
           โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ –๖ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้ ณ ค่ายลูกเสือทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,23:39   อ่าน 108 ครั้ง