ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๑

   วันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐น.)

       ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตามโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจัดการสอบโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด และ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

     ๑.เด็กชายจิตติภูมิ สิรินันทเกตุ  ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ ของจังหวัดชัยภูมิ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

     ๒.เด็กหญิงกรประภา พวกดอนเค็ง ได้รับรางวัล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ ของจังหวัดชัยภูมิ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

 

 

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 758 ครั้ง